04 February 2009

QIYAMUHU TA'ALA BINAFSIHIAlhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selawat dan salam buat Rasulullah s.a.w.

Ertinya

1.    Allah Ta’ala berdiri dengan sendiriNya atau

2.    Allah Ta’ala tidak berkehendak (tidak perlukan) kepada zat lain untuk menempatkan diriNya padanya sepertimana segala aradh (sifat) atau

3.    Allah Ta’ala tidak berkehendakkan (tidak perlukan) kepada yang menjadikanNya bahkan Dia yang menjadikan segala sesuatu.

Dia tidak berhajat (tidak perlu) kepada zat dan tidak berhajat kepada pembuat yang menjadikanNya.

Dia tidak berhajat (tidak perlu) kepada zat maksudnya Dia sendiri itu zat, bukan sifat kerana sifat itu ada dengan adanya zat dan tidak boleh berdiri dengan sendiri samada sifat yang qadim atau sifat yang baharu.

Dia tidak berhajat kepada pembuat yang menjadikanNya maksudnya Dia itu pasti qadim, bukan baru kerana yang berhajat kepada pembuat itu ialah segala kejadian yang baru.

Tuhan tidak perlukan bantuan utk terus hidup, berkuasa.

Lawan sifat ini ialah Tuhan berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikanNya.

Pengajaran dari surah Al-Ikhlas di atas:

Ayat 1: Menafikan dakwaan tuhan itu banyak dan berbilang-bilang

kerana Ahad ialah Esa pada ZatNya, sifatNya dan af’alNya (perbuatanNya).

 Ayat 2: Menafikan kekurangan, sedikit dan tidak umum liputan kuasaNya.

 Ayat 3: Menafikan illat (sebab) bagi kewujudan selainNya.

Menafikan ma’lul (penyebab) kewujudan Allah kerana selainNya.

 Ayat 4: Menafikan syabih (keserupaan) dan nazhir (tandingan) bagi Tuhan.

Wallahu A'lam. Hanya semata-mata limpah kurnia dan rahmat dari Allah Ta'ala.

No comments:

Post a Comment