25 June 2009

Syeikh Muhammad Said bin Syeikh Jamaluddin Lingg

MURSYID THARIQAT AHMADIYAH IDRISYIAH DI NEGERI SEMBILAN

Nama lengkapnya Syeikh Muhammad Said bin Syeikh Jamaluddin Linggi bin Haji Idris bin Haji Abdul Mukmin Linggi bin Syeikh Muhammad Nakhoda al-Minangkabawi.

Muhammad Nakhoda al-Minankabawi bin Ahmad bin Umar bin Shalih bin Abdullah, berasal dari Hadhralmaut, Yaman.

Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Syaaban 1292 Hijrah/1875 Masihi dan meninggal dunia pada 12 Rabiulawal 1345 Hijrah/18 September 1926 Masihi

Part 1


Part 2

No comments:

Post a Comment